Over onze diensten

Bij Ankazorg is respect voor individuele wensen, mogelijkheden en behoefte van onze cliënten hoofdprioriteit.  Ankazorg helpt zorgvragers naar een hogere beleving van gezondheid en welzijn door het bieden van persoonsgebonden passende zorg, met respect voor eigen levensstijl en levensbeschouwing. Zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, ouderdom of enige vorm van beperking belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

Onze diensten:

  • Huishoudelijke hulp
  • Individuele begeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Dagbesteding