Ankazorg is met zijn professionele team goed actief in zorgsector.  Om een kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden geven we groot belang aan persoonlijke aandacht en hoog serviceniveau.

Wij zijn er op gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwen omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier. De zelfstandigheid van een iedere staat daarbij voor op en is een uitgangspunt bij de ondersteuning.

Wij kiezen ervoor om de gegroeide cliënten groep op een zodanige wijze de geïndiceerde en verwachte verzorging te bieden, waarbij ook aspecten als taal en omgangsvormen voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt.

Deze staan ook centraal bij het opstellen van ons zorgplan.

 

Alle processen binnen de organisatie nemen de cliënt en zijn of haar omgeving als uitgangspunt, dat wil zeggen dat er steeds wordt gekeken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn of haar omgeving en dat de processen zo zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd dat de cliënt de beste zorg en dienstverlening ontvangt, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, vanuit een wijkgerichte aanpak.